รับทำเว็บไซต์รองรับมือถือ (Responsive Web Design)

ในปัจจุบันมือถือได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตมากขึ้น ทำให้วงการทำเว็บไซต์ต้องปรับตัวเป็นการใหญ่ เนื่องจากต้องออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับ ได้ทั้งจอปกติ จอแท็บเล็ต จอมือถือ ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน สามารถยืดหยุ่นได้ทุกขนาดหน้าจอ ทำให้มีการคิดค้นการออกแบบเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่สามารถยืดหยุ่นได้ทุกหน้าจออย่างเหมาะสม นั้นคือ เว็บ Responsive และที่สำคัญ google ให้ลำดับความสำคัญ เว็บ Responsive เป็นอันดับแรกในการค้นหา ทำให้คนที่ทำเว็บ Responsive ได้เปรียบอย่างแน่นอน

ข้อดีของการทำเว็บ Responsive

  1. เปิดได้ทุกหน้าจอ
  2. ่ได้เปรียบเรื่อง SEO
  3. เปิดในมือถือได้