CSS

เรียนรู้ CSS LESS ใน 10 นาที

เรียนรู้ CSS LESS ใน 10 นาที

CSS LESS เป็นการเขียน CSS ในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้ชีวิตของนักพัฒนาสะดวกมากยิ่งขึ้น จากเดิมเรามักจะเขียน CSS ในไฟล์ .css แต่การเขียน LESS เราใช้ .less แทน