วิธีสร้าง custom โมดูลในจูมล่า Joomla 3.x

วิธีสร้าง custom โมดูลในจูมล่า Joomla 3.x

วิธีสร้าง custom โมดูลในจูมล่าเวอร์ชั่น Joomla 3.x  มีประโยชน์อย่างมาก เพราะว่าบางครั้งโมดูลที่ทางจูมล่าให้มาก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระดับนึง บางคนก็ไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่เราต้องการ แต่บางครั้ง โมดูลของจูมล่าที่อยู่ในท้องตลาด บางทีอาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของเรามากนัก เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องอาศัย Cuustom โมดูลในจูมล่า ซึ่งมีวิธีการที่ไม่ได้ยากมาก ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีสร้าง custom โมดูลในจูมล่า Joomla 3.x

ไปที่เมนู Extensions –> คลิกที่ Modules

custom-module-joomla

Custom HTML

custom-module-joomla03

การตั้งค่าเบื้องต้น

custom-module-joomla04

หมายเลข 5 ตั้งชื่อโมดูลครับ ชื่ออะไรก็ได้
หมายเลข 6 คือตำแหน่งในการเขียนโค้ด html หรือข้อมูลต่างๆที่เราต้องการแสดงในโมดูล
หมายเลข 7 ถ้าต้องการแสดงชื่อโมดูลด้วยก็ให้กด Show
หมายเลข 8 Position คือตำแหน่งที่เราต้องการที่จะแสดงโมดูล *ถ้าใครยังไม่รู้วิธีคลิกเลยครับ วิธีดูตำแหน่ง Position
หมายเลข 9 Published แปลว่าเผยแพร่หรือ สั่งให้โมดูลของเราทำงาน
หมายเลข 10 Ordering การเรียงลำดับโมดูลของเรา กรณีที่มีโมดูลหลายๆตัว อยู่ใน Position เดียวกัน

Menu Assignment

custom-module-joomla05

On all pages : แสดงทุกหน้าของหน้าเว็บ
No pages : ไม่แสดงที่ไหนเลย
Only on the pages selected : ให้แสดงเฉพาะหน้าที่เราเลือก
On all pages except those selected : ให้แสดงทุกหน้ายกเว้นที่เราติ๊กไว้