mak-website

ไม่น่าเชื่อ! แค่รู้ 5 ข้อ คุณก็สามารถมีเว็บไซต์ของตัวเองได้

Hasan Lebaesa

เริ่มทำงานกับ Web Agency กทม. ลาออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว และลาออกจากการเป็นฟรีแลนซ์ ก่อตั้งบริษัท, ปี 2019 ตั้งเป้าไว้ว่า จะเขียนบทความดีๆ วีคละ 1 บทความ. About Me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =