header-hug

เว็บไซต์ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ | รับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

Hasan Lebaesa

เริ่มทำงานกับ Web Agency กทม. ลาออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว และลาออกจากการเป็นฟรีแลนซ์ ก่อตั้งบริษัท, ปี 2019 ตั้งเป้าไว้ว่า จะเขียนบทความดีๆ วีคละ 1 บทความ. About Me

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 + 7 =