teeneeweb-website-portfolio

ออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูตไทย

ออกแบบเว็บไซต์หน่วยงาน สถานเอกอัครราชทูตไทย เป็นเว็บไซต์หน่วยงานราชการไทย เน้นดีไซน์ที่สวย เรียบง่าย มีโครงสร้างเมนูที่เป็นระเบียบ ใช้งานง่าย

Hasan Lebaesa

เริ่มทำงานกับ Web Agency กทม. ลาออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว และลาออกจากการเป็นฟรีแลนซ์ ก่อตั้งบริษัท, ปี 2019 ตั้งเป้าไว้ว่า จะเขียนบทความดีๆ วีคละ 1 บทความ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =