_phuket

ออกแบบเว็บไซต์เทศกาลวิ่งมาราธอนแห่งเอเชีย

บริการออกแบบเว็บไซต์ เทศกาลวิ่งมาราธอนแห่งเอเชีย

Hasan Lebaesa

เริ่มทำงานกับ Web Agency กทม. ลาออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว และลาออกจากการเป็นฟรีแลนซ์ ก่อตั้งบริษัท, ปี 2019 ตั้งเป้าไว้ว่า จะเขียนบทความดีๆ วีคละ 1 บทความ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × two =