smartmockups_jh8ygar0

ผลงานทำเว็บไซต์ TPSC | รับทำเว็บไซต์ e-commerce

เว็บไซต์ TPSC สร้างด้วยระบบ Woocommerce ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับความนิยมระดับสากล มีระบบการสั่งซื้อ ระบบชำระเงิน รองรับมือถือ รวมถึงรองรับ SEO เพื่อขยายตลาดไม่สิ้นสุด

Hasan Lebaesa

เริ่มทำงานกับ Web Agency กทม. ลาออกมาทำฟรีแลนซ์เต็มตัว และลาออกจากการเป็นฟรีแลนซ์ ก่อตั้งบริษัท, ปี 2019 ตั้งเป้าไว้ว่า จะเขียนบทความดีๆ วีคละ 1 บทความ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + 4 =