จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งด้วย CSS

จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งด้วย CSS มักจะเจอบ่อยๆ ในการทำเว็บไซต์ เพราะส่วนใหญ่ถ้าใช้ html เรามักจะเจอการจัดข้อความในแนวนอน ซึ่งสามารถใช้คำสั่ง text-align:center ได้อยู่แล้ว แต่ในเมื่อเป็นแนวตั้ง ต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยด้วย CSS ในการจัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งด้วย CSS จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งด้วย CSS จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางในแนวตั้งด้วย CSS เราต้องใช้ Parent Div หรือ Div