ตั้งค่า Wordpress ที่จำเป็นหลังจากติดตั้งเสร็จ

7 ขั้นตอน การตั้งค่า WordPress พื้นฐานที่จำเป็นหลังจากติดตั้งเสร็จ

ตั้งค่า Wordpress ที่จำเป็นหลังจากติดตั้งเสร็จ นอกจากติดตั้ง Theme Plugin ยังมีการตั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์ WordPress มีประสิทธิภาพที่สุด

บีบรูปภาพด้วย compressor.io เพื่อเว็บไซต์โหลดไว

ทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้น ด้วย 5 เครื่องมือฟรี ช่วยบีบรูปภาพให้เบา

5 เครื่องมือฟรี ช่วยการบีบรูปภาพให้เบา ทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้น เพื่อให้คนเข้าเว็บไซต์อยู่กับเราได้มากขึ้น และยังส่งผลต่ออันดับ SEO