วิธี BackUp เว็บไซต์ Wordpress ด้วย All-In-One WP Migration

วิธี BackUp เว็บไซต์ ย้าย WordPress ด้วย All-In-One WP Migration [Plugin]

วิธี BackUp เว็บไซต์ Wordpress มีหลายวิธี ปลั๊กอิน All-In-One WP Migration ช่วยสำรองหรือ Exports ฐานข้อมูล ไฟล์ ปลั๊กอิน และธีม ภายในไม่เกิน 3 คลิก