วิธีใส่ Breadcrumb บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Breadcrumb NavXT

วิธีใส่ Breadcrumb บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Breadcrumb NavXT

วิธีใส่ Breadcrumb บน WordPress ผมจะแนะนำปลั๊กอิน Breadcrumb NavXT สำหรับสร้างเส้นทางของหน้า หรือ Breadcrumb