เรียนรู้ CSS LESS ใน 10 นาที

CSS LESS เป็นการเขียน CSS ในรูปแบบใหม่ ที่ทำให้ชีวิตของนักพัฒนาสะดวกมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจากเดิมเรามักจะเขียน CSS ในไฟล์ style.css (.css) แต่การเขียนแบบ CSS LESS เราต้องเขียนในไฟล์ style.less แทน ที่สำคัญเราจำเป็นต้องผูกไฟล์ JavaScript ของ less มาด้วย เพื่อเป็นตัวคอมไฟล์(compile ) ไฟล์ style.less ของเรา ไปเป็น .css เหมือนเดิมอีกครั้ง ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานการเขียน CSS มาก่อน ก็ควรไปเรียนรู้พื้นฐาน CSS ทั่วไปกันก่อน