ตั้งค่า Wordpress ที่จำเป็นหลังจากติดตั้งเสร็จ

7 ขั้นตอน การตั้งค่า WordPress พื้นฐานที่จำเป็นหลังจากติดตั้งเสร็จ

ตั้งค่า Wordpress ที่จำเป็นหลังจากติดตั้งเสร็จ นอกจากติดตั้ง Theme Plugin ยังมีการตั้งค่าอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์ WordPress มีประสิทธิภาพที่สุด