วิธีเช่า Domain & Hosting

จดโดเมน (Domain)

โดเมนเนม (Domain name) คือ ชื่อของเว็บไซต์ที่เราจะทำ ตัวอย่างโดเมน teeneeweb.com ซึ่งควรคิดชื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ หรือ สินค้าและบริการ มีความกระชับ อ่านออกเสียงได้ง่าย ไม่ยาวเกินไป มีคำสำคัญประกอบในชื่อโดเมน

เช่าโฮสติ้ง (WordPress Hosting)

วิธีการเชื่อม Domain กับ Host