วิธีเพิ่ม Short Description ใต้สินค้าใน Woocommerce ใน 2 ขึ้นตอน

วิธีเพิ่ม Short Description ใต้สินค้าใน Woocommerce ใน 2 ขึ้นตอน

วิธีเพิ่ม Short Description ใต้สินค้าใน Woocommerce ใน 2 ขึ้นตอน หลายๆคนเคเจอธีม wordpress ที่ไม่แสดงรายละเอียดสินค้าภายใต้สินค้า