ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร? ในวันที่มูลค่า ตลาด e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง

ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างไร? ในวันที่มูลค่า ตลาด e-Commerce ไทยโตต่อเนื่อง

การมาของ E-Commerce ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่ความอยู่รอด หากลองทำตาม 1 ใน 3 ข้อ ผมเชื่อว่า สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอด